Açıklama

Minimum zamanda maksimum doku hacmi sağlayan 6 delikli CellFrienly harvester olarak yapılandırılmıştır .
2,1mm x 15 cm (10 Adet)