Açıklama

Minimum zamanda en fazla doku hacmi sağlayan, 6 delik ile spiral yapılandırılmış CellFriendly harvester. Basitçe köklü değişiklikler yapar .

60 cc Toomey 2,4mm x 15cm 2,4mm x 25cm 3,0mm x 15cm 3,0mm x 25cm 3,7mm x 15cm 3,7mm x 25cm

Luer Hub 2,4mm x 15cm 2,4mm x 25cm 3,0mm x 15cm 3,0mm x 25cm

SuperLuer 2,4mm x 15cm 2,4mm x 25cm 3,0mm x 15cm 3,0mm x 25cm