Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
Estetik İstanbul 2019, plastik cerrahi alanında katılımcıların, operasyon cerrahlarıyla eşzamanlı soru-cevap 
oturumlarına doğrudan erişimi olan toplam 30 canlı ameliyatı deneyimleyebilecekleri türden bir toplantıdır. 
11 - 13 Ekim 2019 tarihleri ​​arasında İstanbul'da yapılacaktır.